Gebruik digitale klok DGT 2010

digitaleklokDGT2010A. Partij met voorgeprogrammeerde optie

1. Klok aanzetten (drukknop op bodem).
2. Met de toetsen + en – de gewenste optie kiezen.
    bv. - Blitz op 5 min.: optie 01
    - Clubkampioenschap: optie 17
    - West-Vlaamse IC: optie 17
    - Nationale IC: optie 19
3. Optie bevestigen door op de rechter toets te drukken.
4. Klok aan de gewenste kant plaatsen en de tuimelaar van zwart indrukken.
5. Partij starten: op de middelste toets drukken  de tijd van wit begint te lopen.

B. Partij met speeltijden die niet zijn voorgeprogrammeerd: manuele opties, vooral optie 03

1. Klok aanzetten (drukknop op bodem).
2. Met de toetsen + en – de optie 03 kiezen.
3. Optie 03 bevestigen door op de rechter toets te drukken.
4. De gewenste speeltijd voor beide spelers (in uren – minuten – seconden) cijfer na cijfer van links naar rechts instellen met de toetsen + en –,
    en elk cijfer afzonderlijk bevestigen met de rechter toets. Er moeten altijd 10 cijfers worden ingesteld.
    bv. - 2u KO: de cijfers 2:00.00 2:00.00 instellen en elk cijfer afzonderlijk bevestigen
    - 18 minuten tegen 12 minuten: de cijfers 0:18.00 0:12.00 instellen en elk cijfer afzonderlijk bevestigen
5. Klok aan de gewenste kant plaatsen en de tuimelaar van zwart indrukken.
6. Partij starten: op de middelste toets drukken  de tijd van wit begint te lopen.

C. Partij met speeltijden die vroeger reeds werden ingesteld in optie 03

(Dit geldt voor elke manuele optie, want in elke optie worden de laatst ingestelde speeltijden bewaard na het uitzetten van de klok.)
1. Klok aanzetten (drukknop op bodem).
2. Optie 03 bevestigen door op de rechter toets te drukken.
3. Zodra het eerste cijfer knippert: op de middelste toets drukken.
4. Klok aan de gewenste kant plaatsen en de tuimelaar van zwart indrukken.
5. Partij starten: op de middelste toets drukken  de tijd van wit begint te lopen.

De tijden boven de 20 minuten worden weergegeven in uren en minuten. De tijden beneden de 20 minuten worden weergegeven in minuten en seconden.
De klok kan tijdelijk stilgezet worden en terug gestart door kort op de middelste toets te drukken.
Men kan het aantal gespeelde zetten zien door op de + toets te drukken.
Vlagje knippert = vlag is gevallen = tijd is opgebruikt.
Na de partij: klok uitzetten (drukknop op bodem).