GEBRUIK VAN DIGITALE KLOK DGT 2010
A.  Partij met voorgeprogrammeerde optie

B.  Partij met speeltijden die niet zijn voorgeprogrammeerd: manuele opties, vooral optie 03

C. Partij met speeltijden die vroeger reeds werden ingesteld in optie 03  (Dit geldt voor elke
manuele optie, want in elke optie worden de laatst ingestelde speeltijden bewaard na het
uitzetten van de klok.)

De tijden boven de 20 minuten worden weergegeven in uren en minuten. De tijden beneden de 20 minuten worden weergegeven in minuten en seconden.
De klok kan tijdelijk stilgezet worden en terug gestart door kort op de middelste toets te drukken.
Men kan het aantal gespeelde zetten zien door op de + toets te drukken.
Vlagje knippert = vlag is gevallen = tijd is opgebruikt.
Na de partij: klok uitzetten (drukknop op bodem).