Wedstrijdreglement Clubkampioenschap (Reeks A, Reeks B en Gezellentornooi)

1.

 • Het clubkampioenschap wordt gespeeld in 3 categorieën:
  • Reeks A : spelers met een Elo-rating boven de 1500.
  • Reeks B : spelers met een Elo-rating tussen 1500 en 1200. Deze spelers mogen ook in reeks A
   spelen.
  •  Gezellentornooi: spelers met een Elo-rating beneden de 1200 of zonder rating. Deze spelers mogen ook in reeks B spelen.
 • De spelers die alleen het Gezellentornooi spelen moeten niet aangesloten worden bij de KBSB, alle
  anderen wel.

2.

 • In principe worden de partijen van het clubkampioenschap gespeeld in ons lokaal op de datum die op de speelkalender vermeld wordt.
 • In onderling overleg mogen ze ook op een andere datum/tijdstip/plaats gespeeld worden.

3.

 • De partijen starten op vrijdag om 19u30 en op zondag om 9u30.
 • In onderling overleg mag men vroeger starten of maximaal 15 minuten later.
 • Om discussies te vermijden over de juiste tijd, houden we ons aan de tijdsindicatie van een smartphone, aangezien die op alle smartphones gelijk en correct is.

4.

 • Het speeltempo is 90 minuten plus 30 seconden per zet. Op onze digitale klokken is dit de voorgeprogrammeerde optie 17.

5.

 • Als één van beide spelers niet op tijd aanwezig is, geeft de tornooileider of een ander bestuurslid het signaal dat de klok mag ingedrukt worden.
 • Als er geen enkel bestuurslid aanwezig is, start de aanwezige speler op eigen initiatief de klok.
 • De witspeler moet hiervoor eerst zijn eerste zet doen en deze noteren. De zwartspeler drukt gewoon de klok in.

6.

 • Onze speelkalender heeft voorrang op andere onderlinge afspraken.

7.

8.

 • Uitstellen van partijen dient om organisatorische redenen zo veel mogelijk vermeden te worden.

9.

 • Als een speler onverwacht niet kan spelen, moet hij zijn tegenstrever hiervan verwittigen. Hij doet dit zo snel mogelijk, maar afhankelijk van de ernst en de dringendheid van de reden, mag dit tot voor de aanvang van de partij.
 • Als hij zijn tegenstrever niet kan bereiken, verwittigt hij de tornooileider of een ander bestuurslid.
 • In geval van overmacht is het mogelijk dat hij niemand kan verwittigen.
 • Wat overmacht is, bepaalt het gezond verstand. In geval van onenigheid hierover zal het bestuur in alle wijsheid een oordeel vellen.

10.

 • Als de klok 60 minuten gelopen heeft en de tegenstrever is nog steeds niet verschenen, dan wint de aanwezige speler de partij met forfait. Hij krijgt dan 1 punt in het kampioenschap, de afwezige speler 0 punten.
 • Voor geen van beide spelers komt de partij in aanmerking voor Elo-verwerking.

11.

 • De uitslag van de partij moet genoteerd worden op het daartoe bestemde strookje en ondertekend door beide spelers. Dit strookje wordt afgegeven aan de tornooileider of gedeponeerd in de “rode doos” in het lokaal.