Berichten

Item Beschrijving Door
19/06/2020 8:41:06 - Clubkampioenschap 2019-2020 Het Clubkampioenschap 2019-2020, dat werd stopgezet op 13 maart 2020, zal hernomen worden op 3 juli 2020 en doorlopen tot 11 december 2020. Op die manier kan het lopende kampioenschap volledig worden afgewerkt. In bijlage vinden jullie de aangepaste speelkalenders.
Vanaf januari 2021 zal het clubkampioenschap dan samenvallen met het kalenderjaar en niet meer met het schaakjaar.
Ook in juni kunnen al partijen gespeeld worden voor het clubkampioenschap. Er zijn immers veel spelers die meerdere partijen moeten inhalen.
Het is ten zeerste aangeraden om voor elke competitiepartij duidelijk met de tegenstrever af te spreken dat de partij effectief zal gespeeld worden op die bepaalde  datum. Dit vermijdt onnodige verplaatsingen en onnodige aanwezigheden in het lokaal, in deze coronatijden zeker van belang.

Het schaken zal wel op een heel andere manier verlopen dan vóór de coronacrisis.
Het bestuur heeft een reeks voorzorgen en maatregelen uitgewerkt om ons aller veiligheid maximaal te waarborgen. Hierbij hebben we ons gebaseerd op de richtlijnen van de KBSB.

Verplichte nieuwe functies:
- Organisator (Theo Hendrix): is de eindverantwoordelijke. Hij houdt het logboek bij, waarin naast de aanwezigheidslijsten ook alle genomen voorzorgen en maatregelen vermeld worden.
- Communicatieverantwoordelijke (Dominik Melsens): aan hem kunnen jullie vragen stellen en een eventuele besmetting melden.
- Covid-veiligheidsverantwoordelijke (Piet Van Kerkhove): hij evalueert de risico’s en kan eventueel bijsturen.

Aantal personen
In de opstartfase is er minimaal 4m² per persoon vereist. Dit betekent dat er in lokaal 200 maximaal 12 personen tegelijk kunnen schaken.  Als er méér dan 12 spelers opdagen, kunnen we uitbreiden naar de leskeuken, hetgeen nog een zestal plaatsen extra oplevert. Dat zal in de opstartfase zeker volstaan.
Mogelijk mogen we vanaf juli met méér dan 12 personen spelen in lokaal 200, maar dat is af te wachten.
Alle aanwezige leden worden genoteerd in een logboek; dit met het oog op een mogelijke contact tracing.

Hygiëne- en gezondheidsmaatregelen
Wie ziek is (koorts, hoesten...) komt niet spelen.
Bij het betreden en bij het verlaten van het lokaal worden de handen ontsmet met een handgel, die daarvoor aanwezig is in het lokaal.
Een mondmasker is verplicht omdat we met verschillende generaties spelen. Gelieve dit zelf mee te brengen.
Het lokaal wordt continu verlucht (ramen en deur open).
Er wordt niet rondgewandeld (bv om andere partijen te bekijken) tenzij voor toiletbezoek of bezoek aan de bar.
Toeschouwers zijn niet toegelaten.
Als we het lokaal verlaten hebben, worden de tafels ontsmet door de bode.
Zo een speler ziek wordt binnen de twee weken na een schaakactiviteit, moet hij/zij dit melden aan de communicatieverantwoordelijke en aan de huisarts en zo nodig ook medewerking verlenen aan contact tracing.

Schaken in tijden van corona
Elke partij wordt gespeeld volgens de regels van het blindenschaak (elk zijn/haar eigen bord en stukken) waarbij de zetten verbaal worden doorgegeven. De borden staan recht tegenover elkaar. Elke speler speelt enkel op zijn bord en doet daarop ook de zetten van de tegenstrever.
Er wordt gespeeld op twee tafels (van 150 x 75 cm) tegen elkaar, zodat de afstand tussen de spelers 1.5 meter bedraagt.
Elke speler brengt liefst zijn eigen bord en stukken van thuis mee en neemt ze na het einde van de partij terug mee naar huis. Spelers die dit wensen kunnen een bord en stukken van de club in bruikleen krijgen; te bevragen bij de materiaalmeester Patrick Demarest.
Elke speler gebruikt zijn persoonlijk schrijfgerief.

Als minder valide spelers een moeilijkheid ondervinden bij één van deze maatregelen, wordt hiervoor een gepaste oplossing gezocht.
Wie zich niet kan vinden in deze maatregelen of wie niet verder wenst deel te nemen aan het clubkampioenschap, kan uiteraard forfait geven voor het lopende kampioenschap.
Gelieve de tornooileider daarvan op de hoogte te brengen.

Hopelijk zien we jullie vlug terug in onze club!

Het Bestuur
Voorzitter  Theo Hendrix
25/03/2020 16:33:08 -  Coronavirus Wegens het uitbreken van het Coronavirus
Wordt het volledig seizoen 2019-2020 van de nationale interclub geannuleerd.

Er zijn voor het eindresultaat dus geen winnaars of verliezers aangezien de twee laatste ronden niet gespeeld zullen zijn en een stand bijgevolg niet kan worden opgemaakt blijft voor het volgend seizoen, 2020-2021alles bij het oude.
Wij zakken dus niet naar vijfde en blijven in vierde nationale voor volgend seizoen.

Aan al de spelers die hebben meegestreden in een toch sterke reeks, een ferme bedanking
??!

Verzorg u goed en tot volgend seizoen??!
Interclubverantwoordelijke  Johan Dezutter
25/03/2020 16:29:23 - 2019-2020 van de Nationale Interclubs Beste Spelers,

De RvB van de KBSB heeft tijdens haar vergadering van zaterdag 21/03/2020 besloten een einde te maken aan het seizoen 2019-2020 van de Nationale Interclubs.

De RvB van de KBSB heeft eveneens beslist om het seizoen 2020-2021 opnieuw te starten vanaf het begin van het seizoen 2019-2020 en geen rekening te houden met huidige rangschikking.

Voor onze club betekent dit dat wij volgend seizoen niet zullen dalen naar de vijfde afdeling, maar terug zullen spelen in de vierde afdeling.
Elk nadeel heb se voordeel!

Hou jullie kloek en zorg goed voor elkaar,

Theo
Voorzitter  Theo Hendrix
13/03/2020 13:36:50 - Drastische maatregelen Coronavirus Beste clubleden,

Zoals jullie waarschijnlijk al vernomen hebben, neemt onze burgemeester drastische maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te  gaan (zie hieronder).
Aangezien ook het Cultuurcentrum Scharpoord gesloten wordt, kunnen wij niet meer schaken zeker tot einde april. Alle partijen zullen dus moeten verschoven worden naar aan latere datum.

We hebben ook beslist om de clubmaaltijd niet te laten doorgaan op 21 maart 2020, maar die eveneens te verplaatsen naar een latere datum.
De betaalde bedragen zullen worden teruggestort.

We zullen jullie laten weten vanaf wanneer er opnieuw kan gespeeld worden.
We zullen dan ook bekijken welke invloed dit alles heeft op het verloop van het clubkampioenschap.

Mvg

Het Bestuur
Voorzitter  Theo Hendrix
8/03/2020 20:44:29 - R9   Artevelde 1    Knokke1 Artevelde 3 - Knokke  1
We hadden al een sterke weerstand verwacht wat ook bleek te zijn

Onze trouwe speler, Hugo, was terug van de partij, helaas was zijn jeugdige tegenstrever met zwart op bord 4 ietjes  te sterk. Na stukverlies vroeg in de opening moest wit al opgeven??.

Ondertussen vocht Piet op bord 3 met zwart een hevig gevecht uit die hij ook verloor in het eindspel. Goed gevochten Piet!.

Phillipe verdedigde onze kleuren op bord 2met wit ,stond beter maar koos het verkeerde plan. Zwart vocht terug en de stelling werd remise.

Ik stond met mijn zwarte leger ,op bord 1,een tijdje in de verdrukking maar solide stelling.
Wit miste  en verloor een pion. De tijdsdruk begon te tellen en ik vond de winnende zet niet met remise tot gevolg.

We verliezen met 1-3

Volgende ronde in Knokke op 15 maart.
Interclub Verantwoordelijke  Johan Dezutter
29/02/2020 8:27:00 - clubmaaltijd in Hof ter Mude op 21 maart 2020 Beste clubleden,

Voor diegenen die  het zouden vergeten hebben:
Jullie kunnen tot 7 maart inschrijven voor onze clubmaaltijd in Hof ter Mude op 21 maart 2020.
Dit kan eenvoudig door deze mail te beantwoorden.
Onmiddellijk doen!

Mvg

Het Bestuur
Bestuur  Theo Hendrix
28/02/2020 15:11:47 - R8  16 februari  2020 Knokke 1       Wachtebeke 3 Knokke 1   1,5 -   Wachtebeke 3  2,5

Nipt verloren wat zeker onze doelstelling niet was??

Op bord 1 kwam ik met wit sterk uit de opening met pionwinst maar zag de winnende pionzet, b4 niet.
Zwart nam het initiatief over en stelde in overwegende stelling voor hem remise voor, mijn keuze was vlug gemaakt.
0,5-0,5

Ondertussen speelden Philippe op bord 3 en Piet op bord 4 ook remise.
1,5-1,5.

Normaal kon Peter op bord 2 met zwart in een stelling met ongelijke lopers remise behaald hebben maar koos een verkeerd plan. Wit kon nog net de winst binnenhalen??
1,5-2,5

De volgende ronde op 8 maart tegen Artevelde 1.
Interclub Verantwoordelijke  Johan Dezutter
4/02/2020 11:23:01 - R7  2 februari 2020 KGSRL 7 - Knokke 1 KGSRL 7 (3,5)   -    Knokke 1 (0,5)
   

De overmacht was te groot, maar alle teamleden vochten hard.
Philippe nam bord 1, met zwart, voor zijn rekening, maar zijn 2104 elo sterke tegenstrever was te sterk.
1-0

Onze Piet nam het op bord 2 ,met wit, op tegen een + 1900 . Haalde alles uit de kast maar de druk werd te groot.
2-0.

Jean-Pierre speelde een sterke partij op bord 3 tegen een 200 sterkere elo en kwam zelfs gewonnen te staan. Haalde met zijn zwarte ridders remise!! ??
2,5- 0,5

De overmacht op bord 4 was voor Hugo, met wit, te groot, ook hij moest de handdoek in de ring smijten.
3,5- 0,5

Bedankt voor jullie vechtlus, terug een stukje ervaring bij tegen een heel sterke ploeg!
Volgende ronde wordt in onze thuishaven gespeeld op 16 februari.

----------------------------------------------------------------------------
interclubverantwoordelijke  Johan Dezutter
19/01/2020 9:22:48 - Knokke 1     Aalter 1 R6   19 januari 2020. Knokke 1     Aalter 1 R6   19 januari 2020.

  2                   2

In deze vuurproef tegen de derde op de ranglijst deden we het niet zo slecht.

Op bord 1 met wit kreeg ik een voordeel maar kon mijn overwegende stelling niet verzilveren. Het dame eindspel stond gewonnen maar zwart kon nog op de valreep eeuwig schaak brengen.

Peter Van Vlaenderen speelde met zwart op bord 2 en moest opbotsen tegen een sterke jeugdspeler met veel ambitie, een stukoffer van wit deed hem de das om.. Zwart gaf op.

Philippe stond met wit op bord 3 sterk in de aanval en maakte zijn voordeel ook af!

Piet, met  zwart op bord 4,aanvaarde wijselijk remise in een moeilijke stelling  en haalde zo ons matchpunt binnen.
2-2 tegen een sterke tegenstander

Volgende ronde in Gent tegen de eerste op de ranglijst....
interclubverantwoordelijke  Johan Dezutter
16/12/2019 10:45:30 - Algemene Vergadering Beste clubleden,

Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Vergadering op zondag 5 januari 2020 om 10u in ons lokaal in CC Scharpoord.

Agenda:
1. Welkomstwoordje met nieuwjaarsdrink
2. Eindrangschikking in gespeelde tornooien met prijsuitreiking  
   - Permanente Wisselbeker 2019: 1e 30€, 2e 20€, 3e 10€
   - Oostkusttornooi
3. Lopende tornooien: huidige stand
4. Planning voor 2020
5. Goedkeuring aangepaste statuten
6. Aanstelling van twee leden voor het nazicht van de boekhouding
7. Varia
    Al jullie vragen en verzuchtingen mogen aan bod komen.

Wij hopen dat jullie zeer talrijk zullen aanwezig zijn.

Het Bestuur
Theo Hendrix  Bestuur
11/12/2019 22:08:17 - R5   1december 2019

KOSK 4      Knokke 1
KOSK 4      Knokke 1
  2                    2
Een gelijkwaardige tegenstrever was Oostende zeker, Peter en ikzelf konden er spijtig genoeg niet bij zijn , maar onze ploeg heeft zich goed geweerd !!

Philippe speelde op bord 1 met zwart , kwam in een gelijkstaand middenspel terecht , wit kon het tij niet keren en moest in de remise berusten.

Piet speelde met zijn wit leger ,op bord 2,in een wat onwennige opening , en koos  het verkeerde plan met alle gevolgen van dien. Zwart kreeg een aanval die niet meer te stoppen was. Wit gaf op.

Op bord 3 kwam JP met zwart in een hopeloos vier toreneindspel met twee minuspionnen! ....Maar hij haalde alles uit de kast en kon nog de remise binnenhalen. Proficiat!!

Onze Amer deed op bord 4 echt zijn best in zijn gekende taktische stijl en won  zijn partij op spectaculaire wijze!!

We spelen 2-2  en halen toch 1 matchpunt binnen.

Volgende ronde op 19 januari , nu eventjes winterstop.
interclubverantwoordelijke  Johan Dezutter
22/11/2019 14:04:18 - R4  17 november Knokke 1     Bredene 1 Allee daar stonden we weer als underdog tegen een toch sterkere ploeg. Maar met 0 matchpunten waren we toch wel gemotiveerd.
Niet echt mijn favoriete opening op bord 1 met wit, wat aan de saaie kant, misschien wat te veilig.
Na wat geen en weer getouwtrek en een paar afruilen was er niets meer aan de hand. De partij werd remise .

Peter op bord twee moest met zwart alert blijven maar speelde toch aktief. Na een minder goede zet van wit kon hij gemakkelijk zijn stelling consolideren, stelde remise voor die aanvaard werd.

1-1

Philippe kon op het derde bord met wit zijn stellingsvoordeel niet beouden en moest zich ook neerleggen met een remise, spijtig.

Op het vierde bord kreeg Piet met zwart de Birdopening tegen . Na een zwaar strategisch gevecht kon hij de witte aanval neutraliseren.
Er kwam een blokkadestelling op het bord die voor beide partijen moeilijk te winnen was zonder risico's te nemen.
Piet aanvaarde wijselijk het remiseaanbod en stelde ons eerste matchpunt veilig.

2-2.....Proficiat gasten tegen een sterkere ploeg!

Volgende rond op 1december in Oostende.
interclubverantwoordelijke  Johan Dezutter
26/10/2019 8:22:21 - R3 KGSRL 8    Knokke 1   2.5   /  1,5 KGSRL 8    Knokke 1

Dat het niet gemakkelijk zou gaan hadden we wel vermoed. Een gemotiveerde jeugdploeg stond ons op te wachten. Dante op bord 4 met wit had als eerste gedaan, in een  stelling  met tegengestelde rokades  stond hij zijn mannetje  en won in stijl. Proficiat!!

Ondertussen was het jong geweld op bord 3 Amer te sterk af. Hij kwam met zwart in een hopeloos verloren eindspel  terecht  en gaf op.

Ikzelf op bord 1 met zwart kwam goed uit de opening met pionwinst maar speelde mijn madam na een kleine combinatie naar het verkeerde veld waarna  wit de stelling overnam,  het eindspel met minuspion  was verloren voor mij.

Piet speelde met zijn witte stukken op bord 2 een mooie partij met enig voordeel in het middenspel, maar door stevig weerwerk  van zwart zat er niet meer dan remise in, toch mooi gespeeld.

We verliezen terug maar strijden verder!!

Volgende ronde thuis op 17 november tegen Bredene 1.
interclubverantwoordelijke  Johan Dezutter
16/10/2019 10:58:23 - R2  13 oktober 2019 Landegem 3   Knokke 1
   4                           0

Wat een afstraffing!! Had gehoopt op een 2-2, niet dus.

Philippe moest op bord 1 met zwart opbotsen tegen een 100 tal in elo sterkere tegenstrever. Hij hield nog het langste stand maar een verzwakking in zijn pionnenstelling deed hem in het eindspel de das om  spijtig.

Ondertussen verloor Dante op bord 4 met wit redelijk vlug, zijn tegenstrever was een maatje te groot! Toch moedig gespeeld Dante.

Op bord 3 speelde onze nieuwkomer ,Amer ,taktisch maar ietwat te vlug. Zijn zwarte leger werd onder de voet gelopen en het eindspel was hopeloos. Hij gaf op.

JP wist met wit op bord 2 nog een goede opening op het bord te zetten en het zag er belovend uit, maar hij schatte de opstelling eventjes  verkeerd in  en al gauw kregen de vijandelijke pionnen vrij spel met opgave tot gevolg.

De volgende keer een tandje bij gasten!!
interclubverantwoordelijke  Johan Dezutter
29/09/2019 7:52:08 - Knokke  1  -  Deinze 1   R1 De start van onze interclub in vierde afdeling was in mineur .

Op bord 1 voerde  ik het witte leger aan, mijn tegenstrever speelde een solide aktieve opstelling waar ik niet doorheen kwam. De partij werd na 41 zetten remise overeengekomen.

Ondertussen nam onze Marc op bord 4 met zijn zwarte leger teveel risico , zijn Koning geraakte niet in veiligheid en  na een schijnoffer van wit ging het licht uit. Zwart gaf op.

Piet ,op bord 3 met wit , weigerde verschillende malen  een remisevoorstel en nam het initiatief,  maar het zwarte tegenspel was te sterk. Uiteindelijk werd de partij ook remise ....Moedig gespeeld Piet!

Alle hoop werd nu  op Philippe gericht om de 2-2 te halen . Hij speelde met zwart op bord 2 en zijn opstelling zag er veelbelovend uit. Maar ook hier liet wit zich niet doen en verweerde zich kranig met remise als resultaat.

We verliezen nipt met 1,5-2,5 ??

Maar we zullen doorgaan!!  
Volgende ronde in Landegem …
------------------------------------------------------------
interclubverantwoordelijke  Johan Dezutter